NIEUW TE HUUR

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het reserveren en huren van Mimi's Natuurhuisje. Ze worden van kracht door het maken van een reservering. 

 

Boeking&Betaling

 • Bij een boeking via de website:
  • Ontvang je een huurbevestiging en betalingsopdracht per email. 
  • Binnen de 14 dagen na ontvangst van deze huurbevestiging betaal je de waarborg op rekening BE71 7340 6381 2669 op naam van Mimi's Natuurhuisje. De huur betaal je ten laatste 14 dagen voor aankomst. Na ontvangst van de waarborg is de reservering definitief. 
  • Bij boekingen binnen de 2 weken voor de aanvang van de huurperiode dien je het volledig bedrag onmiddellijk na de bevestiging te betalen.
  • Bij gebrek aan betaling binnen deze termijnen wordt de reservering beschouwd als geannuleerd.  
  • De waarborg wordt onmiddellijk na controle van het huisje teruggestort,  na eventuele aftrek van de kosten voor schade en/of de hieronder vermelde meerprijzen.
 • Bij een boeking via Booking.com zijn de daar geldende betalingsvoorwaarden van toepassing.

 

Annulatie

 • Bij een boeking via de website:
  • Kan je kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode, bij annuleren na die periode wordt 50% van de huurprijs ingehouden. 
  • Indien wij door omstandigheden gedwongen worden om te annuleren, zal het reeds gemaakte bedrag onmiddellijk worden terugbetaald. Dit kan in geen geval aanleiding even tot een schadevergoeding.
 • Bij een boeking via Booking.com zijn de door geldende annulatievoorwaarden van toepassing 

 

Huurprijs

 • In de huurprijs zijn het verbruik van hout voor de houtkachel, het waterverbruik, het gebruik van de fietsen, de lokale taksen inbegrepen.
 • Per nacht is 1 zak pellets inbegrepen in de prijs. Elke bijkomend gebruikte of geopende zak wordt verrekend aan de marktprijs (1) en zal afgetrokken worden van de waarborg. Bij aankomst en vertrek wordt het aantal beschikbare zakken op het in/uitcheck formulier genoteerd.
 • De elektriciteit is inbegrepen in de huur tot 10KWh per geboekte nacht (2). Het meerverbruik wordt verrekend aan de prijzen die in het park gelden (3). Bij aankomst en vertrek worden de meterstanden op het in/uitcheck formulier genoteerd. Het is niet toegelaten elektrische auto's op te laden aan het elektriciteitsnet van het huisje.

(1) 8,45€ op 01/07/2023
(2)
Gemiddeld elektriciteitsverbruik voor 2 personen = 6,4 KWh per dag
(3) Dagtarief: 0,340€/KWh - nachttarief: 0,27€/KWh (01//07/2023)

 

Schoonmaak

 • Als huurder verbind je je er toe het huisje achter te laten in dezelfde staat als waarin het zich bevond bij het betreden van het huisje. 
 • Indien het huisje niet schoongemaakt wordt achtergelaten wordt er 75€ van de waarborg afgehouden.

 

Schade/ verlies

 • Mimi's natuurhuisje werd recent gerenoveerd en uitgerust met een nieuwe inboedel. Bij beschadigingen en/of verlies van inboedel zal de waarborg worden aangesproken, in verhouding tot de kosten voor het herstel of de vervanging. Indien de waarborg ontoereikend blijkt, verbind je je als huurder het surplus te vergoeden. 
 • Alle schade ontstaan tijdens de huurperiode dien je voor je vertrek aan ons te melden via mail of whatsapp..
 • Voor het verlies van een sleutel of een slagboomkaart wordt 50€ aangerekend.  

 

Veiligheid

 • In het huisje is er een mapje met veiligheidsrichtlijnen en wettelijke attesten. Gelieve je als huurder te vergewissen waar de detectoren, het brandblusapparaat en het EHBO-doosje zich bevinden. Neem bij brand geen risico's en bel onmiddellijk 112.
 • Op de website vind je onder 'infomap' alle nuttige telefoonnummers en adressen van de hulpdiensten.
 • Neem ook de handleidingen door van de diverse toestellen (ook te vinden op de website onder 'infomap') om schade of ongevallen door verkeerd gebruik te vermijden.

 

Algemene richtlijnen

 • Het afval moet gesorteerd worden in de daartoe bestemde vuilzakken en bakken, conform de richtlijnen die in het huisje te vinden zijn.
 • In het huisje mag er niet gerookt worden.
 • Het huisje wordt verhuurd aan maximaal 2 personen. Feestjes zijn niet toegelaten.

 

 

Gebruik van de fietsen

 • De ter beschikking gestelde fietsen zijn 'stadsfietsen' die niet geschikt zijn om 'offroad' te gebruiken (bv op wandelpaden).
 • De fietsen bevinden zich in goede staat en worden verondersteld in dezelfde staat terug bezorgd te worden.
 • Je staat als huurder zelf in voor de kosten van courante kleine herstellingen ten gevolge van het gebruik van de fietsen (bv platte band).
 • Wij zijn als verhuurder niet verantwoordelijk mocht om welke redenen ook de fietsen niet kunnen gebruikt worden tijdens het verblijf. Hier kan je dan ook geen schadevergoeding voor vragen.
 • Als huurder neem je alle voorzorgsmaatregelen om diefstal van de fietsen te vermijden door in alle omstandigheden gebruik te maken van de fietssloten.
 • Je verbind je ertoe de gebruiksaanwijzingen van de elektrische fiets zoals beschreven in de infomap door te nemen en te respecteren. 

 

Honden

 • Maximum 2 honden zijn toegelaten na onze toestemming mits je bevestigt dat de honden sociaal zijn en geen overlast bezorgen (lawaaihinder, agressie, vernielingen in huis of tuin...)
 • De honden mogen niet alleen gelaten worden in het huisje en moeten binnen het park aan de leiband worden gehouden.
 • Er wordt een bankhoes voorzien, die na elke verhuur wordt gewassen. Het gebruik van de hoes is verplicht.
 • Honden worden niet toegelaten in de slaapkamer.
 • Het is niet toegelaten de honden zich laten ontlasten in de tuin. In het park zijn hiertoe voldoende faciliteiten voorzien.
 • Er wordt extra aandacht gevraagd voor het kuisen bij het verlaten van het huisje, zoals het grondig verwijderen van haren.

 

Vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst

 • Indien je als huurder het verblijf om welke reden ook inkort, kan je geen aanspraak maken op een teruggave van een deel van de huur.
 • Als verhuurder kunnen wij de overeenkomst vroegtijdig beëindigen na formele aanmaning via mail en/of whatsapp in geval van ernstige inbreuken op de algemene voorwaarden, met in het bijzonder klachten van derden over overlast of het oneigenlijk gebruik van het huisje en/of de inboedel zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding kan voortvloeien..